Afpalingen

Afpalingen zijn exclusief voorbehouden aan landmeter-experten.

Afpalingen gebeuren meestal na de opmeting om de percelen zichtbaar te maken door middel van het plaatsen van merkpunten, meestal zijn dit grenspalen.

Ook kan er een proces-verbaal van afpaling worden opgemaakt naar aanleiding van een opgelost geschil rond de eigendomsgrenzen. Het kantoor LaNdmeter BriffoZ treedt in deze zaken op als onpartijdige expert. Die op basis van een onderzoek de grenzen zal vastleggen.