Opmetingen

Dit zijn alle meetkundige verrichtingen om uw onroerend goed nauwkeurig en gedetailleerd in kaart te brengen. Het resultaat is afhankelijk van de opdracht en kan indien nodig in lambert-co├Ârdinaten of gegevens over de hoogtemeting bevatten.

Opmetingen zijn bedoeld om de bestaande toestand weer te geven. Deze plannen zijn vaak de basis voor stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingen en delingen.

Dit alles is mogelijk door onze moderne meetapparatuur die voldoet aan de recente vereisten. Deze maakt het mogelijk om ook omvangrijke projecten aan te nemen. Zo heeft LaNdmeter BriffoZ een aantal begraafplaatsen met succes opgemeten en geïnventariseerd in functie van een GIS opdracht. Deze opdracht moest voldoen aan een aantal strenge normen. Hiernaast werden ook een aantal recreatiedomeinen in kaart gebracht.

Voorbeelden kan u vinden bij referenties.