Proces verbaal van Muurovername

Afbeelding1

Art. 661 Burgerlijk Wetboek

“Iedere eigenaar van een erf dat paalt aan een muur heeft ook het recht om die muur geheel of gedeeltelijk gemeen te maken, mits hij aan de eigenaar van de muur de helft vergoedt van zijn waarde ofwel de helft van de waarde van het gedeelte dat hij gemeen wil maken en de helft van de waarde van de grond waarop de muur is gebouwd.” 

De waarde van de muur en de grond wordt bepaald op het tijdstip wanneer de mede-eigendom wordt verkregen, dus niet op het tijdstip wanneer de muur werd opgetrokken. Het kantoor LaNdmeter BriffoZ zorgt voor een PV van muurovername. Hiervoor dient de over te nemen muur te worden opgemeten en onderzocht. Om op basis van het borderel der eenheidsprijzen tot een waarde van de muur te komen. Deze waarde houdt rekening met de slijtage ofwel de vetusteit.

De muurovername is een exclusieve activiteit voor de landmeter-expert