Waardebepalingen en Plaatsbeschrijvingen

Voor beide opdrachten is een goede materiaalkennis, constructietechniek en oog voor detail noodzakelijk voor een goed resultaat.

Waardebepalingen kunnen voor verschillende doelen gebruikt worden, bijvoorbeeld voor verkoop, nalatenschap, afsluiten van een woonkrediet of verzekering. Een goede communicatie tussen klant en het kantoor LaNdmeter BriffoZ zorgt mee voor een juiste inschatting.

De landmeters-experten die in het kantoor tewerkgesteld zijn hebben het charter voor kwalitatieve schattingen ondertekend en handelen hiernaar. Hierdoor zijn de experten opgenomen op de VLABEL lijst.

http://belastingen.vlaanderen.be/waardering-van-de-activa-en-van-de-passiva

http://belastingen.vlaanderen.be/tolerantie-erfbelasting-meerwaarde-onroerend-goed

Plaatsbeschrijvingen worden meestal gebruikt bij het ingaan en het einde van de huur of voor de aanvang van risicovolle werken. Deze worden gebruikt om op tegensprekelijke wijze een beschrijving van een plaatselijke toestand vast te leggen aan de hand van een geschreven document met uitgebreid fotografisch verslag. Ook hier leidt een goede communicatie tot een gewenst resultaat.